Til forside
 
Forrige art

Trigonotylus psammaecolor

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio juli. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Lever i klitter, primært på sand-hjælme (Ammophila arenaria), men også marehalm (Leymus arenarius) og andre græsser angives som værtsplanter. Forekommer især på grønne og friske skud. Karakterart for den hvide klit og en af de få arter, man træffer her, hvor der ofte hersker ekstreme vejrforhold.

Udbredelse:
Forekommer hist og her langs den jyske vestkyst. Mere sjælden eller manglende i det øvrige Danmark. Rødlistet i Tyskland og Norge. Findes i Europa primært langs kysterne - fra Polen mod nordøst til Spanien i sydvest. (T,S,N,E,H,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Dueodde (B)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper