Til forside
 
Forrige art

Trigonotylus ruficornis

Næste art

 Biologi:
Medio juni - primo september. Overvintrer som æg. Sandsynligvis to generationer om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Findes på overdrev, brakmarker, sandmarker m.v., hvor den lever på forskellige græsser, heriblandt hvene (Agrostis), sandskæg (Corynephorus canescens) og rød svingel (Festuca rubra).

Udbredelse:
Temmelig almindelig i hele landet. Tidligere angivet som meget almindelig, men synes at være aftaget noget i hyppighed. Tilsyneladende mindre hyppig end T. caelastialium som den af og til kan træffes sammen med. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  Rødkornet græstæge
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Hvidbjerg, Fredericia (EJ)    
Typisk biotop   -   © L. Skipper