Til forside
 
Forrige art

Tytthus pubescens

Næste art

 Biologi:
Medio juli - primo september. Overvintrer som æg. Begge Tytthus-arter er blandt de senest udviklede arter. Én generation om året. Føden består af dyrisk kost, suppleret med plantekost. Tytthus-arterne er angivet som ægspecialister - særligt æg af cikader er et yndet fødeemne.

Levested:
Lever på fugtige, sumpede steder, hvor den næsten udelukkende træffes tæt ved jordoverfladen, typisk ved roden af siv (Juncaceae), græsser (Poaceae) eller halvgræsser (Cypreaceae).

Udbredelse:
Temmelig sjælden. Målrettet eftersøgning af denne såvel som den følgende art indikerer imidlertid, at den - i hvert fald i dele af Jylland - sandsynligvis forekommer mere almindelig end angivet her. Rødlistet i Tyskland. Arten har en nordlig udbredelse i Europa. (T,S,F,E,H,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Allestrupgaard Plantage (EJ) Typisk habitat  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Habitat   -   © L. Skipper