Til forside
 
Forrige art

Tytthus pygmaeus

Næste art

 Biologi:
Medio juli - primo september. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af dyrisk kost suppleret med plantekost.

Levested:
Forekommer ligesom T. pubescens tæt ved jordoverfladen på fugtige og sumpede steder, såsom enge og moser. Her kan den bl.a. findes i tuer af lyse-siv (Juncus effusus).

Udbredelse:
Temmelig sjælden - de fleste fund fra Jylland. Ligesom T. pubescens meget tænkeligt underrepræsenteret i samlingerne pga. levestedet og dyrets ringe størrelse. En målrettet eftersøgning på en håndfuld egnede lokaliteter i Midtjylland i 2008 (L. Skipper) førte f.eks. til tre nye fund. Arten har en videre udbredelse i Europa end T. pubescens, men som denne med tyngdepunkt mod nord. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper