Til forside
 
Forrige art

Pantilius tunicatus

Næste art

 Biologi:
Ultimo august - ultimo oktober. Overvintrer som æg. Den danske blomstertægeart, der når imagostadiet senest. Voksne individer ses som regel først fra slutningen af august, men kan til gengæld visse år findes helt ind i november. Én generation om året. Føden består af plantekost.

Levested:
Findes i skovbryn, hegn, skovlysninger og langs med enge, søer og vandløb m.v. Træffes nogenlunde lige ofte på rød-el (Alnus glutinosa) og hassel (Corylus avellana), men kun sjældent på andre arter af løvtræer.

Udbredelse:
Udbredt og temmelig almindelig i hele landet. (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn: Stor hasseltæge 
 


Imago
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © W. Meng
Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
Nymfe
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper Nymfe   -   © W. Meng
Imago: Nærbillede af hoved Udspilet individ
Imago   -   © L. Skipper Udspilet individ   -   © L. Skipper Typisk biotop   -   © L. Skipper