Til forside
 
Forrige art

Parapsallus vitellinus

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio august. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af såvel plantekost som dyrisk kost.

Levested:
Træffes i læhegn, hedeplantager, skovbryn etc. Lever fortrinsvis på hvid-gran (Picea glauca), men kan også træffes på andre arter af gran, bl.a. rød-gran (P. abies) samt på lærk (Larix) og mindre hyppigt på andre nåletræer.

Udbredelse:
Udbredt og almindelig i Jylland, mindre hyppig på Øerne. Eneste art i sin slægt (NB: Placeres stadig i slægten Plagiognathus i følge visse kilder). (T,S,N,F,E,H,P,B)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper
Typisk biotop: Frederikshåb Plantage (WJ) Værtsplante: Hvid-gran  
Typisk biotop   -   © L. Skipper Hvid-gran (Picea glauca)
© L. Skipper