Til forside
 
Forrige art

Phoenicocoris dissimilis

Næste art

 Biologi:
Medio juni - medio juli. Overvintrer som æg. Én generation om året. Føden består af plantekost, muligvis suppleret med dyrisk kost.

Levested:
Forekommer i skovbryn, hegn etc. Lever på forskellige arter af nåletræer, ikke mindst ædelgran (Abies), men også gran (Picea) og fyr (Pinus) m.fl.

Udbredelse:
Sjælden. Kun kendt fra nogle få fund. Jylland: Grønkær og Thorsø ved Stoholm (EJ) (S. Gaun - 1968); Stursbøl Plantage (SJ) (S. Gaun - 1970); Årtoft Plantage (SJ) (H.T. Schmidt - 1977); Stanghede (WJ) (H.T. Schmidt - 1984); Hammer Bakker (NEJ) (O. Buhl - 1993) og Ry (L. Skipper - 2012). Indtil videre kun kendt fra et enkelt fund på Øerne: Mynderup (F) (H.T. Schmidt - 1978). Rødlistet i Tyskland. Arten har en pletvis udbredelse i primært det centrale og østlige Europa. (T,N,P)

Dansk navn:  - 
 


Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper Imago   -   © L. Skipper
 
Imago   -   © L. Skipper Nymfe   -   © L. Skipper